Povezava z davčno blagajno Saopnet | Minimax – spletni računovodski in poslovni sistem

Minimax se lahko poveže z našo brezplačno davčno blagajno Saopnet POS za prenos dnevnih iztržkov s podatki za DDV in podatki za knjiženje zalog.  

 
Povezava omogoča:

  • Sinhronizacijo artiklov med programoma Saopnet v Minimax (v obe smeri)
  • prenos dnevnih iztržkov v Minimax z vsemi podatki za DDV
  • prenos podatkov v Minimax za razknjiževanje zalog

 

Razknjiževanje zalog

  • v Maloprodaji v Minimaxu.
  • v Veleprodaji (na podlagi prodaje v programu Saopnet POS se v Minimaxu prenese zaloga iz Veleprodaje v Maloprodajo in se ustrezno razbremeni in poknjiži).
  • Če imajo artikli sestavnice, se v Minimaxu razbremeni material po sestavnici za prodane artikle.

 

Minimax je enostaven in zmogljiv računovodski ter poslovni sistem

Začnite uporabljati sistem Minimax še danes

PRIDRUŽITE SE BREZPLAČNO