Če imate na voljo prostor, ki bi ga lahko preuredili za oddajanje turistom, se morate najprej prijaviti kot sobodajalec, kar pa zahteva nekaj truda in spretnosti. Sistemi, kot so AirBNB ali Bookings ne zahtevajo, da pred objavo na portalu dokažete, da poslujete skladno z zakonom. To boste morali pokazati in dokazati ob obisku inšpektorja.

Vsak, ki se poda na svojo podjetniško pot, se sooči tudi s tem, da mora izdajati račune. Kakšne račune bo izdajal, je odvisno načina plačila, v praksi pa ločimo gotovinske in negotovinske. Razlika pri obravnavanju obeh je kar precejšnja, zato se v tokratnem zapisu posvečamo negotovinskim računom.

Če želite popeljati svoj računovodski servis v novo dimenzijo in delati boljše in hitrejše, je odločitev za računovodstvo v oblaku pravi odgovor. Ta omogoča boljši pregled nad naročniki, nad financami in izboljša sodelovanje med ekipo zaposlenih in naročniki.

Skoraj v vsakem podjetju zaposleni odhajajo na poslovne poti. Pri nekaterih gre za daljše (eno ali večdnevne), pri drugih pa za krajše in bolj pogoste. Zaposlenim ne glede na to, ali je njihov delodajalec javni zavod, lokalna skupnost ali zasebni podjetnik, mora delodajalec obračunati in izplačati povračila, ki izvirajo iz delo…

Računovodstvo je tesno povezano s podjetništvom. Je njegov sestavni del, saj podjetništvo ne obstaja brez računovodstva. Ker podjetništvo sledi novim trendom, se jim mora prilagajati tudi računovodja. Biti računovodja danes zahteva široko paleto znanj, ki še zdaleč niso več samo ozko računovodska.

Mlade podjetnice, še posebej tiste, ki so padle v neusmiljeno kolesje prekariata, so v dilemi, kaj storiti ob nosečnosti ali ob načrtovanju le-te.
Logična je dilema vsake ženske, ki je tudi nosilka s.p., ali bo med nosečnostjo prejemala prihodke, ki ji bodo zadostovali za normalno življenje. Kakšno nadomestilo bo prejemala in ali ji sploh pripada? Poiskali smo nekaj najpogostejših vprašanj in odgovore nanje.

Danes poznamo na trgu več oblik dela, ki so različne glede na vrsto opravljenih del in status prejemnika dohodka. V tem članku se bomo posvetili dvema; zaposlovanju preko študentske napotnice in začasnem ali občasnem delu upokojencev.

Sorodni prispevki Nakupovanje in vračila pri slovenskih spletnih trgovcih Poslovni ali navadni osebni račun? 3 davki pri poslovnih darilih

Za zaposlene so letošnji prazniki zelo ugodni, manj seveda za delodajalce. Samo dva praznika namreč prideta na vikend.

Naše poslovno življenje se mora najpogosteje prilagajati tudi prostim dnevom slovenskih šolarjev. Ko organiziramo sestanke in različne dogodke, je dobro vedeti, kdaj imamo lahko težave z udeležbo – tudi če sami nimamo otrok.

Sklenitev pogodbe na daljavo kupcu ne daje več pravic, kot sicer sklenitev pogodbe na klasičen način (to je z obiskom v prodajalni). Tako kupec ne more in ne sme prejetega blaga neovirano uporabljati do odstopa od pogodbe, blago si lahko ogleda in preizkusi zgolj v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja …

Novo leto prinaša nove začetke, izzive in novoletne zaobljube. Če še niste naredili svojega seznama, smo pripravili nekaj idej. Predlagamo, da si svoje zapišete in jih obesite na vidno mesto.

Med mladimi podjetniki in ustanovitelji start-upov je pogosto vprašanje, kakšne so bistvene razlike med različnimi vrstami s.p.. Navadni in normirani s.p. se razlikujeta v tem, na kakšen način ugotavljamo davčno osnovo, od katere se obračunava dohodnina.

V skladu z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1) lahko delodajalci delavcem v novembru in decembru izplačajo dodatke k redni letni plači. Takim izplačilom pogovorno rečemo božičnica, 13. plača, novoletna nagrada in še kakšen izraz bi se našel, delovnopravni predpisi pa teh izplačil ne urejajo enotno.

Po podatkih raziskave spletnega nakupovanja Shopper’s Mind* splet predstavlja glavni vir informacij v nakupnem odločanju slovenskih potrošnikov. Kar 80 % uporabnikov spleta uporablja ta kanal za samostojno informiranje o izdelkih in storitvah, tudi če nakup kasneje zaključijo v fizični trgovini.

Bliža se decembrski čas obdarovanj. Kot vsako leto izbiro daril spremljajo tudi vprašanja o njihovi davčni obravnavi. Komu, s kakšnim namenom in v kakšni višini podjetje podari darilo, vpliva na tri različne davke. Na davek od dohodka pravnih oseb ter odbitek in obračun DDV na strani podjetja ter na plačilo dohodnine na strani prejemnika darila.

S 1. novembrom je Finančna uprava Republike Slovenije začela elektronsko vročati tudi sklepe o izvršbi, s katerimi se izterjujejo neporavnane davčne obveznosti. Finančna uprava namreč v zadnjih letih vse več dokumentov vroča elektronsko.

Vlada je dokončno potrdila malo davčno reformo. Novele Zakona o dohodnini, Zakona o dohodku pravnih oseb in Zakonu o davčnem postopku bodo začele veljati s 1. januarjem 2017. Glavni novosti, ki ju prinaša reforma, sta prenovljena lestvica za odmero dohodnine in splošna olajšava.

Obveznost poslovanja preko transakcijskega računa davčnim zavezancem nalaga Zakon o davčnem postopku. Slednji določa, da morajo imeti poslovni subjekti (oziroma velika večina) pri ponudniku plačilnih storitev odprt bančni račun. V preteklosti je veljalo, da mora imeti podjetnik dva bančna računa – poslovnega za poslovne namene in navadnega za osebne namene. S spremembo Zakona o plačilnih storitvah in sistemih to ne velja več, saj zakon ne zahteva več ločenih računov. Tako ima lahko podjetnik samo en račun, ki ga uporablja tako za poslovne kot tudi za osebne dogodke.

Statistike pravijo, da se večina posameznikov, ki se odločijo za vstop v podjetništvo, odloči za odprtje s.p.. S.p. je ena od pravnoorganizacijskih oblik, v kateri se lahko opravlja pridobitna dejavnost. Je fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost v okviru organiziranega podjetja.

31.01.2017
ob 15.30
31.01.2017
ob 15.30
30.12.2016
ob 15.30