Baza znanja | Minimax – spletni računovodski in poslovni sistem


EUREKA je razpis, ki  sofinancira izvajanje inovativnih, raziskovalno-razvojnih projektov, katerih cilj je nov ali izboljšan proizvod, proces ali storitev, do stopnje, ki je primerna za trženje.

Glasbeno podlago slišimo skoraj v vsakem javnem prostoru. V trgovinah, pri frizerjih, gostincih, v dvigalu ali na parkiriščih …  Kot obiskovalci lahko priznamo, da glasba vpliva na naše počutje in ni vseeno ali vstopamo v tih ali prostor zapolnjen z glasbo. 

Zmanjševanje števila delovno sposobnih in večji delež starejših na trgu dela vse bolj kažeta na nujo, da uporabimo človeški kapital, ki ga predstavljajo starejši. v blogu smo predstavili, zakaj je smiselno zaposliti upokojenca.

Za kratkotrajno delo se šteje brezplačno opravljanje dela v mikrodružbi ali zavodu z najmanj enim in največ 10 zaposlenimi ali pri samozaposleni osebi z največ 10 zaposlenimi, kadar ga opravljajo predvsem sorodniki. Traja lahko največ 40 ur mesečno.

Študentsko delo je delo osebe, ki ima status dijaka ali študenta in se v podjetje vključi preko študentskega servisa oziroma preko študentske napotnice in opravlja občasno delo. Je ena izmed fleksibilnih oblik dela, ki je namenjena izključno mladim, ki so vključeni v proces izobraževanja in na ta način pridobivajo finančna sredstva, znanja in kompetence.

V letu 2019 se spreminja obdavčitev regresa, česa bodo najbolj veseli predvsem delavci. Država je namreč izplačilo regresa razbremenila dohodnine in prispevkov za socialno varnost.

Vsem zaposlenim, ne glede na obliko zaposlitve (določen ali nedoločen čas), pripada dopust. Pravica do letnega dopusta je zapisana v Zakonu o delavnih razmerjih (ZDR-1). Tu je opredeljeno tudi trajanje dopusta, vendar je pri tem treba upoštevati še morebitne kolektivne pogodbe in interne akte.

Poslovno leto 2018 je za nami. Računovodje in podjetniki smo že opravili večino potrebnih postopkov, ki jih je potrebno urediti pred izdelavo zaključnega računa. Sedaj je čas, da ponovno preverimo, ali smo res naredili vse potrebne aktivnosti, smo na kaj pozabili, ali še čakamo kakšno manjkajočo fakturo, pogodbo…,

Nervoza, ki jo je povzročil GDPR, se je umirila, vseeno pa ostaja pri uporabnikih še vedno veliko vprašanj in neznank, kako se spopasti z varovanjem osebnih podatkov.

V letu 2019 bomo imeli 12 praznikov na delovne dneve.

Šolski koledar vpliva na dogajanje v podjetništvu in ga je smiselno upoštevati, četudi morebiti nimate svojih otrok. Dobro je vedeti, kdaj in kako dolgo trajajo počitnice, da boste lahko bolje načrtovali delo, sestanke ali druge poslovne dejavnosti.

To je zgodba o polžji slini. O iskanju novih poti. O tem, kako lahko ista stvar prinaša dva različna odgovora. Vse je le stvar perspektive.

Bliža se zaključek poslovnega leta in v podjetjih se pripravljamo na postopke, ki jih moramo opraviti pred izdelavo zaključnega računa.

Ob zaključku leta se nekateri podjetniki in podjetja odločijo, da bodo del svojega dohodka vrnili nazaj v okolje in to največkrat storijo v obliki donacije ali sponzorstva.

Bliža se december, čas, ko obdarujemo poslovne partnerje in zaposlene … Organiziramo pogostitev za zaposlene in se ob poslovnih kosilih s poslovnimi partnerji, srečujemo pogosteje kot običajno. Zato je smiselno, da obnovimo znanje o tem, kako se davčno obravnavajo darila, pogostitve in drugi poslovni dogodki, ki nastanejo konec leta.

Računovodski servisi so, ravno tako kot so banke, hranilnice, borznoposredniške družbe in drugi, zavezani k obveznosti izvajanja Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. O vsem se veliko piše, zlasti ob napovedi inšpektorjev o nadzorih v računovodskih servisih, vendar so v praksi, še vedno težave pri izvajanju le tega.

Spletna prodaja predstavlja pomembno priložnost za mikro in majhna podjetja, kar dokazuje tudi stalna rast. Na ravni EU je v letu 2017 znašala okoli 534 milijard EUR. S tem daje predvsem mikro in malim podjetjem možnost, da z relativno nizkimi stroški dosežejo končne potrošnike na globalni ravni. 

Poleg podatkov na računu, ki se po veljavni zakonodaji o DDV in davčnem postopku zahtevajo, so kot obvezni podatki na računu po ZDavPR še: čas izdaje računa (ura in minute); oznaka fizične osebe, ki izda račun z uporabo elektronske naprave za izdajo računov; enkratna identifikacijska oznaka računa in zaščitna oznaka izdajatelja računa.

Šolski koledar vpliva na dogajanje v podjetništvu in ga je smiselno upoštevati, četudi morebiti nimate svojih otrok. Dobro je vedeti, kdaj in kako dolgo trajajo počitnice, da boste lahko bolje načrtovali delo, sestanke ali druge poslovne dejavnosti.

Finančna uprava Republike Slovenije je pripravila nekaj napotkov, s katerimi lahko preverite, ali imate vse v zvezi z davčno blagajno.