Baza znanja | Minimax – spletni računovodski in poslovni sistem


Bliža se zaključek poslovnega leta in v podjetjih se pripravljamo na postopke, ki jih moramo opraviti pred izdelavo zaključnega računa.

Ob zaključku leta se nekateri podjetniki in podjetja odločijo, da bodo del svojega dohodka vrnili nazaj v okolje in to največkrat storijo v obliki donacije ali sponzorstva.

Bliža se december, čas, ko obdarujemo poslovne partnerje in zaposlene … Organiziramo pogostitev za zaposlene in se ob poslovnih kosilih s poslovnimi partnerji, srečujemo pogosteje kot običajno. Zato je smiselno, da obnovimo znanje o tem, kako se davčno obravnavajo darila, pogostitve in drugi poslovni dogodki, ki nastanejo konec leta.

Računovodski servisi so, ravno tako kot so banke, hranilnice, borznoposredniške družbe in drugi, zavezani k obveznosti izvajanja Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. O vsem se veliko piše, zlasti ob napovedi inšpektorjev o nadzorih v računovodskih servisih, vendar so v praksi, še vedno težave pri izvajanju le tega.

Spletna prodaja predstavlja pomembno priložnost za mikro in majhna podjetja, kar dokazuje tudi stalna rast. Na ravni EU je v letu 2017 znašala okoli 534 milijard EUR. S tem daje predvsem mikro in malim podjetjem možnost, da z relativno nizkimi stroški dosežejo končne potrošnike na globalni ravni. 

Šolski koledar vpliva na dogajanje v podjetništvu in ga je smiselno upoštevati, četudi morebiti nimate svojih otrok. Dobro je vedeti, kdaj in kako dolgo trajajo počitnice, da boste lahko bolje načrtovali delo, sestanke ali druge poslovne dejavnosti.

Za oddajanje sobe turistom morate pridobiti vsa potrebna dovoljanja, vendar morate biti tudi potem pozorni na nekatere pasti.

Ne glede na to, ali ste z dopustom že opravili, ali o njem šele razmišljate, je ta zapis namenjen tudi vam, če ste v stresu vsakič, ko morate zapustiti pisarno. Ponujamo vam 10  nasvetov, ki vam bodo pomagali pri organizaciji obdobja pred dopustom, da bo tudi vrnitev v pisarno enostavnejša. 

Pri vsakem poslovanju nastanejo odhodki in stroški. Vendar so le nekateri odhodki tudi davčni upravčeni in zmanjšujejo davčno osnovo in so davčni priznani. V prispevku govorimo še o delno davčno priznanih in davčno nepriznanih stroških.

Če imate svoje podjetje, se zelo verjetno vsak mesec sprašujete, kako zadržati ali privabiti nove kupce. Načinov in metod je veliko in ena med njimi je mesečna naročnina oziroma članarina.

Posredni stroški so stroški, ki niso neposredno povezani z dejavnostjo (vsebino prijavljenega projekta) in je težje določiti, koliko jih odpade na določeno dejavnost. Navadno se jih, po dejavnostih oziroma projektih, razdeli po ključu.

Izbor kakovostnega računovodskega servisa je zelo pomemben in tega bi morali zavedati vsi podjetniki. Časi, ko je bila nizka cena storitev edino merilo, so minili. Z rastjo poslovanja podjetij, poslovanjem na globalnih trgih in pogostimi spremembami zakonodaje, raste potreba podjetnikov po ažurnih in pravilnih informacijah, potrebnih za uspešno poslovanje.

Vsakega podjetnika zanima, kakšen bo njegov dobiček (ali izguba) in koliko davka bo moral plačati. Odgovor ni enostaven, saj obstaja razlika med računovodskim dobičkom in davčno osnovo, od katere se dejansko obračuna davek. Pa poglejmo, kakšne so razlike.

Digitalna potrdila niso več nuja le za podjetja in poslovanje z bankami, temveč so uporabna tudi pri vsakodnevnih opravilih. Omogočijo dostope do podatkov, ki jih o nas, državljanih, hrani država.

Aplikacijo Minimax smo zasnovali z mislijo na podjetnika. Uporaba aplikacije je brezplačna. Preverite, kaj omogoča.

Časa ne morete kupiti, lahko ga pa z dobro organizacijo smiselno razporedite. Trg je bogat z brezplačnimi aplikacijami, ki vam lahko pomagajo pri nadzorovanju časa in bolj učinkovitem poslovanju.

Naše poslovno življenje se mora najpogosteje prilagajati tudi prostim dnevom slovenskih šolarjev. Ko organiziramo sestanke in različne dogodke, je dobro vedeti, kdaj imamo lahko težave z udeležbo – tudi če sami nimamo otrok.

V letu 2018 pride kar 13 praznikov na delovni dan.

Tresla je gora, rodila se je miš, lahko rečemo spremembam o obdavčitvi normirancev, ki so jih napovedovali v prvi polovici leta 2017. Ena izmed bistvenih novosti, ki so jo predlagali, je sprememba stopnje obdavčitve. Vendar ta ostaja ne nespremenjena.

Prihaja čas obdarovanja poslovnih partnerjev, zato obnavljamo znanje s področja davčne obravnave daril. Porajajo se vprašanja o davčnem priznavanju stroškov, obveznosti obračuna dohodnine in DDV.