Baza znanja | Minimax – spletni računovodski in poslovni sistem


Pri vsakem poslovanju nastanejo odhodki in stroški. Vendar so le nekateri odhodki tudi davčni upravčeni in zmanjšujejo davčno osnovo in so davčni priznani. V prispevku govorimo še o delno davčno priznanih in davčno nepriznanih stroških.

Če imate svoje podjetje, se zelo verjetno vsak mesec sprašujete, kako zadržati ali privabiti nove kupce. Načinov in metod je veliko in ena med njimi je mesečna naročnina oziroma članarina.

Posredni stroški so stroški, ki niso neposredno povezani z dejavnostjo (vsebino prijavljenega projekta) in je težje določiti, koliko jih odpade na določeno dejavnost. Navadno se jih, po dejavnostih oziroma projektih, razdeli po ključu.

Izbor kakovostnega računovodskega servisa je zelo pomemben in tega bi morali zavedati vsi podjetniki. Časi, ko je bila nizka cena storitev edino merilo, so minili. Z rastjo poslovanja podjetij, poslovanjem na globalnih trgih in pogostimi spremembami zakonodaje, raste potreba podjetnikov po ažurnih in pravilnih informacijah, potrebnih za uspešno poslovanje.

Vsakega podjetnika zanima, kakšen bo njegov dobiček (ali izguba) in koliko davka bo moral plačati. Odgovor ni enostaven, saj obstaja razlika med računovodskim dobičkom in davčno osnovo, od katere se dejansko obračuna davek. Pa poglejmo, kakšne so razlike.

Digitalna potrdila niso več nuja le za podjetja in poslovanje z bankami, temveč so uporabna tudi pri vsakodnevnih opravilih. Omogočijo dostope do podatkov, ki jih o nas, državljanih, hrani država.

Aplikacijo Minimax smo zasnovali z mislijo na podjetnika. Uporaba aplikacije je brezplačna. Preverite, kaj omogoča.

Časa ne morete kupiti, lahko ga pa z dobro organizacijo smiselno razporedite. Trg je bogat z brezplačnimi aplikacijami, ki vam lahko pomagajo pri nadzorovanju časa in bolj učinkovitem poslovanju.

Naše poslovno življenje se mora najpogosteje prilagajati tudi prostim dnevom slovenskih šolarjev. Ko organiziramo sestanke in različne dogodke, je dobro vedeti, kdaj imamo lahko težave z udeležbo – tudi če sami nimamo otrok.

V letu 2018 pride kar 13 praznikov na delovni dan.

Tresla je gora, rodila se je miš, lahko rečemo spremembam o obdavčitvi normirancev, ki so jih napovedovali v prvi polovici leta 2017. Ena izmed bistvenih novosti, ki so jo predlagali, je sprememba stopnje obdavčitve. Vendar ta ostaja ne nespremenjena.

Prihaja čas obdarovanja poslovnih partnerjev, zato obnavljamo znanje s področja davčne obravnave daril. Porajajo se vprašanja o davčnem priznavanju stroškov, obveznosti obračuna dohodnine in DDV.

V medijih lahko v zadnjem obdobju veliko beremo o kriptovalutah in trgovanju z njimi. Splošni javnosti so morebiti nekoliko manj poznana dejstva, da je možno s kriptovalutami služiti na tri različne načine, in sicer tako, da z njimi trgujemo, rudarimo in prejemamo plačilo.

Kako izračunamo denarni tok? Približek denarnega toka vidimo v izkazu poslovnega izida, tako da čistemu dobičku prištejemo/odštejemo vse prihodke in odhodke, ki niso hkrati tudi prilivi oziroma odlivi …

Odsotnost zaposlenega z dela predstavlja težavo tudi za zaposlovalca, saj mora za čas bolniške odsotnosti zaposlenega nadomestiti. To je tudi razlog, da se vse več delodajalcev odloči za nadzor zaposlenega, kadar sumijo, da ne zaposleni upošteva navodil pristojnega zdravnika. Nekateri delodajalci celo ugotavljajo, da zaposleni v času svoje (bolniške) odsotnosti opravljajo pridobitno dejavnost ali pa odpotujejo iz kraja bivanja.

Kaj je predračun, kdaj izdamo račun za prejeto predplačilo. Kako na podlagi prejetega predplačila izdamo končni račun? V blogu in priročniku odgovarjamo na osnovna dileme in vprašanja.

Zaposlovanje na črno ogroža vse nas. Zaposleni ostajajo brez socialne varnosti, negativno vpliva na pokojninsko in zdravstveno blagajno, prispeva k utaji davkov in prispevkov in omogoča neupravičen dostop do transferjev, za katerega drugi prispevajo sredstva.

Skrivnost dobrega poslovanja je v pravi ideji in sposobnih zaposlenih, ki znajo in želijo delati dobro. A kako najti dobre sodelavce? Celoten proces iskanja novih sodelavcev lahko od iskalca zahteva veliko časa, truda in dela. Različne metode nagovorijo drugačne ciljne skupine in lahko povzročijo različne stroške in so lahko brezplačni ali pa zelo dragi.

Po napovedih nas jeseni čaka manjša reforma trga dela, o kateri so se razpisali tudi mediji. Reforma bo vplivala predvsem na tri ključne zakone: Zakon o urejanju trga dela (ZUTD), Zakon o inšpekciji dela (ZID-1) in Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1).

Drag in velik avto, jahta in uspešno podjetje – vse to je lahko le zunanji videz, ki ni povezan z dejanskim finančnim stanjem podjetnika. Velikokrat resnico žal spoznamo prepozno, kajti navdušeni nad zunanjo lepoto pozabimo preveriti notranjost.