Baza znanja | Minimax – spletni računovodski in poslovni sistem


Vsakega podjetnika zanima, kakšen bo njegov dobiček (ali izguba) in koliko davka bo moral plačati. Odgovor ni enostaven, saj obstaja razlika med računovodskim dobičkom in davčno osnovo, od katere se dejansko obračuna davek. Pa poglejmo, kakšne so razlike.

Digitalna potrdila niso več nuja le za podjetja in poslovanje z bankami, temveč so uporabna tudi pri vsakodnevnih opravilih. Omogočijo dostope do podatkov, ki jih o nas, državljanih, hrani država.

Aplikacijo Minimax smo zasnovali z mislijo na podjetnika. Uporaba aplikacije je brezplačna. Preverite, kaj omogoča.

Časa ne morete kupiti, lahko ga pa z dobro organizacijo smiselno razporedite. Trg je bogat z brezplačnimi aplikacijami, ki vam lahko pomagajo pri nadzorovanju časa in bolj učinkovitem poslovanju.

Naše poslovno življenje se mora najpogosteje prilagajati tudi prostim dnevom slovenskih šolarjev. Ko organiziramo sestanke in različne dogodke, je dobro vedeti, kdaj imamo lahko težave z udeležbo – tudi če sami nimamo otrok.

V letu 2018 pride kar 13 praznikov na delovni dan.

Tresla je gora, rodila se je miš, lahko rečemo spremembam o obdavčitvi normirancev, ki so jih napovedovali v prvi polovici leta 2017. Ena izmed bistvenih novosti, ki so jo predlagali, je sprememba stopnje obdavčitve. Vendar ta ostaja ne nespremenjena.

Prihaja čas obdarovanja poslovnih partnerjev, zato obnavljamo znanje s področja davčne obravnave daril. Porajajo se vprašanja o davčnem priznavanju stroškov, obveznosti obračuna dohodnine in DDV.

V medijih lahko v zadnjem obdobju veliko beremo o kriptovalutah in trgovanju z njimi. Splošni javnosti so morebiti nekoliko manj poznana dejstva, da je možno s kriptovalutami služiti na tri različne načine, in sicer tako, da z njimi trgujemo, rudarimo in prejemamo plačilo.

Kako izračunamo denarni tok? Približek denarnega toka vidimo v izkazu poslovnega izida, tako da čistemu dobičku prištejemo/odštejemo vse prihodke in odhodke, ki niso hkrati tudi prilivi oziroma odlivi …

Odsotnost zaposlenega z dela predstavlja težavo tudi za zaposlovalca, saj mora za čas bolniške odsotnosti zaposlenega nadomestiti. To je tudi razlog, da se vse več delodajalcev odloči za nadzor zaposlenega, kadar sumijo, da ne zaposleni upošteva navodil pristojnega zdravnika. Nekateri delodajalci celo ugotavljajo, da zaposleni v času svoje (bolniške) odsotnosti opravljajo pridobitno dejavnost ali pa odpotujejo iz kraja bivanja.

Kaj je predračun, kdaj izdamo račun za prejeto predplačilo. Kako na podlagi prejetega predplačila izdamo končni račun? V blogu in priročniku odgovarjamo na osnovna dileme in vprašanja.

Zaposlovanje na črno ogroža vse nas. Zaposleni ostajajo brez socialne varnosti, negativno vpliva na pokojninsko in zdravstveno blagajno, prispeva k utaji davkov in prispevkov in omogoča neupravičen dostop do transferjev, za katerega drugi prispevajo sredstva.

Skrivnost dobrega poslovanja je v pravi ideji in sposobnih zaposlenih, ki znajo in želijo delati dobro. A kako najti dobre sodelavce? Celoten proces iskanja novih sodelavcev lahko od iskalca zahteva veliko časa, truda in dela. Različne metode nagovorijo drugačne ciljne skupine in lahko povzročijo različne stroške in so lahko brezplačni ali pa zelo dragi.

Po napovedih nas jeseni čaka manjša reforma trga dela, o kateri so se razpisali tudi mediji. Reforma bo vplivala predvsem na tri ključne zakone: Zakon o urejanju trga dela (ZUTD), Zakon o inšpekciji dela (ZID-1) in Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1).

Drag in velik avto, jahta in uspešno podjetje – vse to je lahko le zunanji videz, ki ni povezan z dejanskim finančnim stanjem podjetnika. Velikokrat resnico žal spoznamo prepozno, kajti navdušeni nad zunanjo lepoto pozabimo preveriti notranjost.

Vsak davčni zavezanec je dolžan hraniti poslovno in računovodske listine, ki nastanejo med poslovanjem. Dokumentacija je lahko različna in jo je treba tudi pravilno označiti. Na eni strani nastaja dokumentacija, ki je povezana z znanjem podjetja ter njegovim udejstvovanjem na trgu.

Če imate na voljo prostor, ki bi ga lahko preuredili za oddajanje turistom, se morate najprej prijaviti kot sobodajalec, kar pa zahteva nekaj truda in spretnosti. Sistemi, kot so AirBNB ali Bookings ne zahtevajo, da pred objavo na portalu dokažete, da poslujete skladno z zakonom. To boste morali pokazati in dokazati ob obisku inšpektorja.

Vsak, ki se poda na svojo podjetniško pot, se sooči tudi s tem, da mora izdajati račune. Kakšne račune bo izdajal, je odvisno načina plačila, v praksi pa ločimo gotovinske in negotovinske. Razlika pri obravnavanju obeh je kar precejšnja, zato se v tokratnem zapisu posvečamo negotovinskim računom.

Če želite popeljati svoj računovodski servis v novo dimenzijo in delati boljše in hitrejše, je odločitev za računovodstvo v oblaku pravi odgovor. Ta omogoča boljši pregled nad naročniki, nad financami in izboljša sodelovanje med ekipo zaposlenih in naročniki.