Baza znanja | Minimax – spletni računovodski in poslovni sistem


V letu 2019 se spreminja obdavčitev regresa, česa bodo najbolj veseli predvsem delavci. Država je namreč izplačilo regresa razbremenila dohodnine in prispevkov za socialno varnost.

Vsem zaposlenim, ne glede na obliko zaposlitve (določen ali nedoločen čas), pripada dopust. Pravica do letnega dopusta je zapisana v Zakonu o delavnih razmerjih (ZDR-1). Tu je opredeljeno tudi trajanje dopusta, vendar je pri tem treba upoštevati še morebitne kolektivne pogodbe in interne akte.

Poslovno leto 2018 je za nami. Računovodje in podjetniki smo že opravili večino potrebnih postopkov, ki jih je potrebno urediti pred izdelavo zaključnega računa. Sedaj je čas, da ponovno preverimo, ali smo res naredili vse potrebne aktivnosti, smo na kaj pozabili, ali še čakamo kakšno manjkajočo fakturo, pogodbo…,

Nervoza, ki jo je povzročil GDPR, se je umirila, vseeno pa ostaja pri uporabnikih še vedno veliko vprašanj in neznank, kako se spopasti z varovanjem osebnih podatkov.

V letu 2019 bomo imeli 12 praznikov na delovne dneve.

Šolski koledar vpliva na dogajanje v podjetništvu in ga je smiselno upoštevati, četudi morebiti nimate svojih otrok. Dobro je vedeti, kdaj in kako dolgo trajajo počitnice, da boste lahko bolje načrtovali delo, sestanke ali druge poslovne dejavnosti.

Bliža se zaključek poslovnega leta in v podjetjih se pripravljamo na postopke, ki jih moramo opraviti pred izdelavo zaključnega računa.

Ob zaključku leta se nekateri podjetniki in podjetja odločijo, da bodo del svojega dohodka vrnili nazaj v okolje in to največkrat storijo v obliki donacije ali sponzorstva.

Bliža se december, čas, ko obdarujemo poslovne partnerje in zaposlene … Organiziramo pogostitev za zaposlene in se ob poslovnih kosilih s poslovnimi partnerji, srečujemo pogosteje kot običajno. Zato je smiselno, da obnovimo znanje o tem, kako se davčno obravnavajo darila, pogostitve in drugi poslovni dogodki, ki nastanejo konec leta.

Računovodski servisi so, ravno tako kot so banke, hranilnice, borznoposredniške družbe in drugi, zavezani k obveznosti izvajanja Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. O vsem se veliko piše, zlasti ob napovedi inšpektorjev o nadzorih v računovodskih servisih, vendar so v praksi, še vedno težave pri izvajanju le tega.

Spletna prodaja predstavlja pomembno priložnost za mikro in majhna podjetja, kar dokazuje tudi stalna rast. Na ravni EU je v letu 2017 znašala okoli 534 milijard EUR. S tem daje predvsem mikro in malim podjetjem možnost, da z relativno nizkimi stroški dosežejo končne potrošnike na globalni ravni. 

Šolski koledar vpliva na dogajanje v podjetništvu in ga je smiselno upoštevati, četudi morebiti nimate svojih otrok. Dobro je vedeti, kdaj in kako dolgo trajajo počitnice, da boste lahko bolje načrtovali delo, sestanke ali druge poslovne dejavnosti.

Za oddajanje sobe turistom morate pridobiti vsa potrebna dovoljanja, vendar morate biti tudi potem pozorni na nekatere pasti.

Ne glede na to, ali ste z dopustom že opravili, ali o njem šele razmišljate, je ta zapis namenjen tudi vam, če ste v stresu vsakič, ko morate zapustiti pisarno. Ponujamo vam 10  nasvetov, ki vam bodo pomagali pri organizaciji obdobja pred dopustom, da bo tudi vrnitev v pisarno enostavnejša. 

Pri vsakem poslovanju nastanejo odhodki in stroški. Vendar so le nekateri odhodki tudi davčni upravčeni in zmanjšujejo davčno osnovo in so davčni priznani. V prispevku govorimo še o delno davčno priznanih in davčno nepriznanih stroških.

Če imate svoje podjetje, se zelo verjetno vsak mesec sprašujete, kako zadržati ali privabiti nove kupce. Načinov in metod je veliko in ena med njimi je mesečna naročnina oziroma članarina.

Posredni stroški so stroški, ki niso neposredno povezani z dejavnostjo (vsebino prijavljenega projekta) in je težje določiti, koliko jih odpade na določeno dejavnost. Navadno se jih, po dejavnostih oziroma projektih, razdeli po ključu.

Izbor kakovostnega računovodskega servisa je zelo pomemben in tega bi morali zavedati vsi podjetniki. Časi, ko je bila nizka cena storitev edino merilo, so minili. Z rastjo poslovanja podjetij, poslovanjem na globalnih trgih in pogostimi spremembami zakonodaje, raste potreba podjetnikov po ažurnih in pravilnih informacijah, potrebnih za uspešno poslovanje.

Vsakega podjetnika zanima, kakšen bo njegov dobiček (ali izguba) in koliko davka bo moral plačati. Odgovor ni enostaven, saj obstaja razlika med računovodskim dobičkom in davčno osnovo, od katere se dejansko obračuna davek. Pa poglejmo, kakšne so razlike.