Kako izračunamo denarni tok? Približek denarnega toka vidimo v izkazu poslovnega izida, tako da čistemu dobičku prištejemo/odštejemo vse prihodke in odhodke, ki niso hkrati tudi prilivi oziroma odlivi …

Odsotnost zaposlenega z dela predstavlja težavo tudi za zaposlovalca, saj mora za čas bolniške odsotnosti zaposlenega nadomestiti. To je tudi razlog, da se vse več delodajalcev odloči za nadzor zaposlenega, kadar sumijo, da ne zaposleni upošteva navodil pristojnega zdravnika. Nekateri delodajalci celo ugotavljajo, da zaposleni v času svoje (bolniške) odsotnosti opravljajo pridobitno dejavnost ali pa odpotujejo iz kraja bivanja.

Kaj je predračun, kdaj izdamo račun za prejeto predplačilo. Kako na podlagi prejetega predplačila izdamo končni račun? V blogu in priročniku odgovarjamo na osnovna dileme in vprašanja.

Zaposlovanje na črno ogroža vse nas. Zaposleni ostajajo brez socialne varnosti, negativno vpliva na pokojninsko in zdravstveno blagajno, prispeva k utaji davkov in prispevkov in omogoča neupravičen dostop do transferjev, za katerega drugi prispevajo sredstva.

Skrivnost dobrega poslovanja je v pravi ideji in sposobnih zaposlenih, ki znajo in želijo delati dobro. A kako najti dobre sodelavce? Celoten proces iskanja novih sodelavcev lahko od iskalca zahteva veliko časa, truda in dela. Različne metode nagovorijo drugačne ciljne skupine in lahko povzročijo različne stroške in so lahko brezplačni ali pa zelo dragi.

Po napovedih nas jeseni čaka manjša reforma trga dela, o kateri so se razpisali tudi mediji. Reforma bo vplivala predvsem na tri ključne zakone: Zakon o urejanju trga dela (ZUTD), Zakon o inšpekciji dela (ZID-1) in Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1).

Drag in velik avto, jahta in uspešno podjetje – vse to je lahko le zunanji videz, ki ni povezan z dejanskim finančnim stanjem podjetnika. Velikokrat resnico žal spoznamo prepozno, kajti navdušeni nad zunanjo lepoto pozabimo preveriti notranjost.

Vsak davčni zavezanec je dolžan hraniti poslovno in računovodske listine, ki nastanejo med poslovanjem. Dokumentacija je lahko različna in jo je treba tudi pravilno označiti. Na eni strani nastaja dokumentacija, ki je povezana z znanjem podjetja ter njegovim udejstvovanjem na trgu.

Če imate na voljo prostor, ki bi ga lahko preuredili za oddajanje turistom, se morate najprej prijaviti kot sobodajalec, kar pa zahteva nekaj truda in spretnosti. Sistemi, kot so AirBNB ali Bookings ne zahtevajo, da pred objavo na portalu dokažete, da poslujete skladno z zakonom. To boste morali pokazati in dokazati ob obisku inšpektorja.

Vsak, ki se poda na svojo podjetniško pot, se sooči tudi s tem, da mora izdajati račune. Kakšne račune bo izdajal, je odvisno načina plačila, v praksi pa ločimo gotovinske in negotovinske. Razlika pri obravnavanju obeh je kar precejšnja, zato se v tokratnem zapisu posvečamo negotovinskim računom.

Če želite popeljati svoj računovodski servis v novo dimenzijo in delati boljše in hitrejše, je odločitev za računovodstvo v oblaku pravi odgovor. Ta omogoča boljši pregled nad naročniki, nad financami in izboljša sodelovanje med ekipo zaposlenih in naročniki.

Skoraj v vsakem podjetju zaposleni odhajajo na poslovne poti. Pri nekaterih gre za daljše (eno ali večdnevne), pri drugih pa za krajše in bolj pogoste. Zaposlenim ne glede na to, ali je njihov delodajalec javni zavod, lokalna skupnost ali zasebni podjetnik, mora delodajalec obračunati in izplačati povračila, ki izvirajo iz delo…

Računovodstvo je tesno povezano s podjetništvom. Je njegov sestavni del, saj podjetništvo ne obstaja brez računovodstva. Ker podjetništvo sledi novim trendom, se jim mora prilagajati tudi računovodja. Biti računovodja danes zahteva široko paleto znanj, ki še zdaleč niso več samo ozko računovodska.

Mlade podjetnice, še posebej tiste, ki so padle v neusmiljeno kolesje prekariata, so v dilemi, kaj storiti ob nosečnosti ali ob načrtovanju le-te.
Logična je dilema vsake ženske, ki je tudi nosilka s.p., ali bo med nosečnostjo prejemala prihodke, ki ji bodo zadostovali za normalno življenje. Kakšno nadomestilo bo prejemala in ali ji sploh pripada? Poiskali smo nekaj najpogostejših vprašanj in odgovore nanje.

Danes poznamo na trgu več oblik dela, ki so različne glede na vrsto opravljenih del in status prejemnika dohodka. V tem članku se bomo posvetili dvema; zaposlovanju preko študentske napotnice in začasnem ali občasnem delu upokojencev.

Elektronska obdelava računov lahko prihrani več kot 60 odstotkov stroškov podjetja v primerjavi s tradicionalno obravnavo papirnih računov, poleg tega razbremeni zaposlene in optimizira procese dela. Pri prejemniku računov pa zmanjša možnost napak pri prenosu računov v ERP sistem ali v e-banko.

Za zaposlene so letošnji prazniki zelo ugodni, manj seveda za delodajalce. Samo dva praznika namreč prideta na vikend.

Naše poslovno življenje se mora najpogosteje prilagajati tudi prostim dnevom slovenskih šolarjev. Ko organiziramo sestanke in različne dogodke, je dobro vedeti, kdaj imamo lahko težave z udeležbo – tudi če sami nimamo otrok.

Sklenitev pogodbe na daljavo kupcu ne daje več pravic, kot sicer sklenitev pogodbe na klasičen način (to je z obiskom v prodajalni). Tako kupec ne more in ne sme prejetega blaga neovirano uporabljati do odstopa od pogodbe, blago si lahko ogleda in preizkusi zgolj v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja …

Novo leto prinaša nove začetke, izzive in novoletne zaobljube. Če še niste naredili svojega seznama, smo pripravili nekaj idej. Predlagamo, da si svoje zapišete in jih obesite na vidno mesto.