ABC plač za podjetnike

Vsak podjetnik bi moral poznati osnovne pojme pri izplačilih osebnih dohodkov in povračil v zvezi z delom zase in za svoje zaposlene.

Vsebina posnetka

  • Kaj pomeni bruto in neto plača?
  • Kaj pomenijo olajšave?
  • Kako se obračunava bolniška in nega?
  • Prevoz na delo ali kilometrina?
  • Kdaj se izplačujejo dnevnice?